top of page

סמטת בוגונווילית ״אל סלאם״

יצירת פרויקטים בחברה שלנו ולהשפיע לשינוי היא האידיאולוגיה שמנחה אותנו. כבר מזה שנים שהשכונה שלנו משתנה ומאבדת מהקסם האותנטי שלה.

לפני כמה חודשים יזמנו את הפרויקט ״שדרת בוגנוויליות ״אלסלאם״ ,כלומר יצירת

הדיאלוג והחיבור בין התרבויות השונות ע״י האמנות.

וזאת כדי להוביל את המבקרים, התיירים שמגיעים מכל העולם ליפו, לסמטאות האותנטיות שלה ,החיבור בין הישן לחדש ,לשינויים והתמורות שעברו השכונות ביפו.

 

להעניק למבקרים את ההיסטוריה ,היופי ,הפשטות והשפה שמחברת את כולם ע״י האמנות .הפרויקט המשפחתי הוקם עם בעלי ״חבשי חמודי״ ,בנינו ״חבשי הילאל״ ו ״חבשי חליל״ ,שכנתנו ״ליאה גלדמן״ שחיברה אותנו עם האמנים ״אלינה וסטפן אייפו״ שיצרו עבורנו את הגרפיטי על הדלתות הישנות ברחוב .

אני מודה למשפחתי ,לשכנתי ליאה ולאמנים אלינה וסטפן על תמיכתכם בפרויקט.

bottom of page